شرکت پانته آ ازبین خانم های علاقه مند به کار، در زمنیه فروش و سخت افزار دعوت به همکاری می نماید.

فرم استخدام کامپیوتر پانته آ

نام خانوادگی
نام

تاریخ تولد

نام پدر

محل صدور
محل تولد
وضعیت تاهل مذهب
آدرس

موبایل
تلفن

رشته تحصیلی
میزان تحصیلات
میزان خلاقیت
آشنایی با زبان انگلیسی
سوابق کاری قبلی
لیست مهارت ها و گواهینامه های آموزشی
لیست نرم افزارهایی که با آن آشنایی دارید
میزان یادگیری مهارت های جدید
روابط عمومی