هدف ما رفتار صادقانه جهت افزایش اعتماد شما

فروش اقساطی لپ تاپ، تبلت، کامپیوتر، موبایل، پرینتر، کنسول بازی

به نام مجید عظیمی فریدنی

شماره کارت شماره حساب نام بانک
6104-3377-9613-1330 72769567 ملت
6037-9973-9220-7792 0102680036007 ملی
6037-7011-5716-1651  418737020 کشاورزی
5894-6315-7421-8590 11136790 رفاه
5892-1010-8491-6986 470300339906 سپه