خرید اقساطی تبلت ، لپ تاپ، موبایل، کامپیوتر

شرایط ویژه کارمندان و بازنشستگان :

خرید اقساطی

شرایط اقساط

    • تسهیلات 2 میلیون تومانی برای هر دستگاه

(درصورت خرید بیش از یک دستگاه سقف تسهیلات تا 2500000 تومان قابل افزایش است.)

      • پیش پرداخت و مبلغ اقساط را از طریق نرم افزار محاسبه گر فوق محاسبه نمایید.

روشهای بازپرداخت اقساط

روش اول: بدون چک ضمانت

1.گواهی کسر از حقوق(تعهد حسابداری از سازمان مربوط)

2.چکهای اقساط

روش دوم: فقط یک چک ضمانت

1.چکهای اقساط:چک های حقوقی(کارمندی)

2.چک ضمانت: یک فقره چک  از ضامن

روش دوم: بدون چک اقساط (واریز اقساط)

1.گواهی کسر اقساط از سازمان مربوطه

2.چک ضمانت: یک فقره چک  از ضامن