تعمیرات با شرایط اقساط

 
 

شرایط اقساط در پانته آ

 
 
  • سقف تسهیلات اعطایی برای هر تعمیر 4.000.000تومان میباشد و تا سقف 8ماه میباشد
  • به ازای هر قسط یک فقره چک دریافت میشود. در صورتی که در تعداد چک مشکل داشته باشید میتوانید به ازای هر 2 قسط یا 3 قسط یک فقره چک ارائه کنید
  • ضامن و شخص ارائه کننده چکها جهت اقساط اشخاص مجزا می باشند
  • نیازی به مراجعه حضوری ضامن نمی باشد
  • تنها چک صیاد مورد قبول است